Historie van het wagenspel

historieDe naam wagenspel is uiteraard ontleend aan het feit dat het stuk werd en wordt opgevoerd op een stilstaande platte wagen (inclusief decor) met als voordeel dat het stuk op elk gewenste plaats kon en kan worden opgevoerd.
Het wagenspel ontstond in de middeleeuwen en was van oorsprong een religieus, maar later ook wereldlijk toneelstuk. Ook veel gilden, die zich bezighielden met de opvoering van onder andere mirakelspelen, beschikten over een eigen wagen voor het opvoeren van toneelstukken.

Onder de rondtrekkende wagenspelers waren niet alleen toneelspelers maar ook komedianten, acrobaten, narren, kwakzalvers en muzikanten. Behendig toverden ze de standplaats en hun wagen om, schoten in en uit kostuums en verwisselden tijdens het spelen van rol.

De traditie van het wagenspel zette zich voort tot in de 17e eeuw. Maar ook in de 20e eeuw werden er op veel plaatsen in ons land nog historische wagenspelen opgevoerd, met name op Koninginnedag. Dat was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook het geval in Oploo.

De oude traditie werd in 2006 weer opgepakt door Wagenspeelgroep Karrespel, met hun debuutoptreden in Oploo. In de navolgende jaren werd er uiteraard vaker opgetreden in het eigen dorp, maar veelvuldig werd en wordt het gezelschap uitgenodigd voor een optreden in een van de andere dorpen in de omgeving.