Hoe het begon


Het was op 9 november 2005 dat een kwartet gelijkgestemde toneelisten bijeen kwam om in Oploo een nieuwe wagenspeelgroep op te richten: Wilma Verhoeven, Jet Lenkens, Henny Lenkens en Jan van Riet. Op voorstel van Jet werd gekozen voor de naam Wagenspeelgroep Karrespel.

Eind 2006, bij de afsluiting van dat meer dan geslaagde eerste seizoen van Karrespel, namen de initiatiefnemers het besluit om hun werkgroep om te zetten in een officiële stichting. Deze stap werd op 8 maart 2007 gezet bij het Notariskantoor Vierlingsbeek en sindsdien heet het gezelschap officieel Stichting Wagenspeelgroep Karrespel.

‘Karrespel’ stelt zich ten doel om op eigen initiatief of op uitnodiging op uiteenlopende locaties wagenspelen op te voeren. Denk aan campings en vakantieparken, op schoolpleinen, maar ook tijdens dorpsfeesten en andere (culturele) evenementen.

Na de oprichting van de stichting zijn de leden van de initiatiefgroep officieel toegetreden tot het bestuur van ‘Karrespel’. In 2007 is het bestuur uitgebreid met Roos van Riet, die sindsdien secretaris is.